پاورپوینت درباره کارآفرینی

پاورپوینت درباره کارآفرینی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت درباره کارآفرینی

10000 قیمت

پاورپوینت درباره کارآفرینی

پاورپوینت درباره کارآفرینی

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 45 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

کارآفرینی

نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی) 

عامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی .
عامل اشتغا ل زایی . 
عا مل انتقا ل تکنولوژی . 
عا مل ترغیب و تشویق سرما یه‌گذا ری . 
عا مل شنا خت، ایجا د و گسترش بازارهای جدید . 
عا مل تعامل در اقتصاد پویا . 
عا مل تحول و  تجدید حیا ت ملی و محلی (کارآفرینی فرا تر از شغل و حرفه است، یک شیوه زندگی است) . 

 عا مل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی و .....) .
 عا مل نوآوری و روا ن کننده تغییر. 
 به عنوان یکی از عوامل تولید مثل زمین، سرمایه، انسان و .....
 عا مل تحریک و تشو یق حس رقابت .
 عا مل تحریک، ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید .
 عا مل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها.
 عا مل یکپارچگی و ارتباط  بازارها .
عا مل رفع خلل، شکا فها و  تنگناهای  بازار و اجتماع .

امواج کارآفرینی

تا دهه 1980 سه موج کار آفرینی را به جلو رانده است :
موج اول :
1) انفجار عمومی مطا لعه و تحقیق 
2) انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها
3) چگونگی ایجاد کسب و کار  شخصی
4) شیوه سریع پولدار شدن

موج دوم : 
   ارائه رشته های آ موزش کارآفرینی در حوزه های مهندسی و  بازرگانی است. شروع از دهه 60 و تاکنون در 500 دانشکده در امریکا – کانادا
موج سوم : 
2)  تشویق رشد شرکتهای کوچک افزایش علاقمندی دولت به تحقیق  در زمینه بنگاههای کوچک

3) تحقیق در زمینه نوآوری های صنعتی

نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی

اهداف کلی توسعه عبارتند از :
1- فقرزدائی
2- ایجاد رفاه عمومی
3- عدا لت اجتماعی و تعادل های منطقه ای
4- استقلال اقتصا دی
5- و غیره

کارآفرینی در مکاتب اقتصادی

اقتصاددانان همیشه به دنبال یافتن عامل اصلی ایجاد و توزیع  ثروت یا عامل ایجاد ارزش اقتصادی در جامعه بوده اند.
قبل از انقلاب صنعتی
مرکانتی‌لیستها یا سوداگرایان: هر جامعه‌ای طلا و نقره بیشتری جمع کند از نظر اقتصادی موفق تر است . تجارت منشاء ثروت جامعه.
فیزیوکراتها یا طبیعیون: منشاء ایجاد ثروت زمین است زمین منشاء تمامی پدیده‌ها و ثروت اقتصادی جامعه تلقی می‌شد و از تقدس خاصی برخوردار بود. کشاورزی عامل اصلی ایجاد ثروت می باشد.

کانتیلون : کارآفرین تاجری است که روی سرمایه اش ریسک می کند

کلاسیک‌ها : فعالیتهای صنعتی عامل اصلی ایجاد ثروت در جامعه است لذا جامعه‌ای ثروتمند است که امکانات گسترش فعالیتهای صنعتی در آن جامعه مهارتر  باشد. 
آدا م اسمیت : کار سالانه هر ملت  سرچشمه حقیقی ثروت اوست. 
جان باتیست سی :  ( 1803 )  سود نا شی از کارآفرین با سود  نا شی از سرمایه متفاوت است.
مکاتب نئوکلاسیکها و نها ئیون : سازوکارهای بازار به توزیع یکسان درآمد در میان عرضه کنندگان – خریداران – مالکان و کارگران منجر می شود. این ساز و کارها طوری عمل می‌کنند که قیمت کالاها  برطبق عملکرد بازار به هنگا م نوسان عرضه و  تقاضا  تعیین می شود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی)

نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی

کارآفرینی در مکاتب اقتصادی

کارآفرینی در مکاتب غیر اقتصادی

تحلیل رویکرد ویژگیها

خصایص جمعیت شنا ختی

کار آفرینی در ایران

پژوهشهای کار آ فرینی

موانع و مشکلات واحد های کوچک و متوسط تولیدی در جمهوری اسلامی ایران


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره