پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

14000 قیمت

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 381 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

نــام درس:     رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

تعداد واحـد:    3 واحد

نام  منــبع :   رياضيات پايه

هدف كلي اين درس آموزش مباحثی از رياضيات است که دانشجويان رشته های
رشته های علوم انسانی دردروس تخصصی خود به آنها نياز خواهند داشت.  

مباحث 
برای نيل به اهداف کلی ،مباحث زير درشش فصل تدوين شده است.

فصل اول: نظريه مجموعه ها 

که شامل  44 اسلايد می باشد.
   
فصل دوم: دستگاههای مختصات 

که شامل  47 اسلايد می باشد.

فصل سوم: رابطه وتابع 

که شامل   69  اسلايد می باشد.
  
فصل چهارم: حد وپيوستگی توابع 

که شامل   71 اسلايد می باشد.

فصل پنجم: مشــــتق 

که شامل 71 اسلايد می باشد.
  
فصل ششم: کاربردهای مشتق 

که شامل  74 اسلايد می باشد.


در آغاز هر فصل نکاتی به عنوان  راهنمای مطالعه وهدف کلی آمده است،که به 

شما کمک می کند تا منظـور کل آن فصـــل را دريابيد،درقسمتی که با عنوان 

هدف های رفتاری وآموزشی مشخـص شده است ،ازشما انتـظارمی رود که پس

ازپايان مطالعه هرفصل مطالبی را که يادگرفته ايد با توجه به هدف های رفتاری
 بسنجيد.

يادگيری می تواند مثلا“ بيان يک مفهوم ،مقايسه دو مفهوم بايکديگر، توضيح يک

قضيه نتيجه گيری ازيک مطلب، يا حل يک مسئله باشد.نظر به پيوستـگي مفاهيم

رياضی ،تا زمانی که به هدف های يک فصل نايل نشده ايد،و مسائل آن فصل را 

حل نکرده ايد به فصل بعدی نپردازيد.

فصــــل اول
نظريه مجموعه ها

هدف کلی:

هدف کلی اين فصل اين است که با مفهوم مجموعه ،انواع آن،اعمال جبری

 روی مجموعه ها،و ويژگی های اين اعمال آشنا شويد.

هدفهای رفتاری:

از شما انتظار می رود پس از پايان مطالعه اين فصل بتوانيد:

مجموعه هاراشناسايی کنيد.

عضوهای مجموعه های داده شده راتعيين کنيد.

زيرمجموعه های هر مجموعه داده شده راتعيين کنيد.

مجموعه تهی راشناسايی کنيد.مثال هايی از مجموعه تهی بياوريد.

اعمال جبری روی مجموعه هاراتعريف کنيدوبرای مجمــوعه های داده شده ،
اعمال مورد نظر راانجام بدهيد.
بازه های باز وبسته راتشخيص بدهيدو آنها را به صورت مجموعه نمايش بدهيد.

مفهوم مجموعه جهانی را توضيح بدهيد.


مکمل هر مجموعه را نسبت به مجموعه جهانی داده شده ،تعيين کنيد.

ويژگی های اعمال جبری روی مجموعه هارابيان کنيد ودرمسائل به کارببريد.

قوانين «دمورگان »را بيان کنيدودرمسائل به کارببريد.

تعدادعناصر هرمجموعه متناهی داده شده راتعيين کنيد.

حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه رابيان کنيد وآن رابرای مجموعه های داده
 شده محاسبه کنيد.

مقدمه

مجموعه يکی از بنيادی ترين مفاهيم دررياضيات است وغالبـا“ نقطه آغازی برای

رياضيات پايه و کاربردهای آن در بسياری از علوم محسـوب می شود. مثلا“،در

رشته مديريت درموارد بسياری صحبت از مجموعه تولـيدات يک کارخانه ،يــا

مجموعه کارگران يک کارگاه ،يا مجموعه تصميمهای ممکن برای مدير يک واحد
 
ونظاير آن به ميان می آيد.برای درک بسياری ازمطـالب ارائه شده دراين کتاب،

آشنايی باتعاريف ومفاهيم اوليه نظريه مجموعه ها ضروری است. 

دراين فصل ،مفهوم بنيادی مجموعه واعمال جبری روی مجموعه ها رامورد بحث 
قرار می دهيم.

 


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره