کار تحقیقی در مورد حقوق مدني

کار تحقیقی در مورد حقوق مدني

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

کار تحقیقی در مورد حقوق مدني

12000 قیمت

کار تحقیقی در مورد حقوق مدني

کار تحقیقی در مورد حقوق مدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب         

 مقدمه................................................................................................     1

كليات................................................................................................     14

تقسيمات حقوق...............................................................................           30

منابع حقوق......................................................................................        40

قلمروقانون‌درمكان............................................................................          44

عرف.................................................................................................    64

رويه قضايي.....................................................................................        81

حقوق فردي.....................................................................................         97

اموال.................................................................................................    110

تقسيمات اموال.................................................................................         118

اموال غير منقول...............................................................................        130

اموال منقول.....................................................................................        134

اموالي‌كه‌مالك‌خاص‌ندارد.................................................................. 139

مالكيت..............................................................................................      148

حق انتفاع..........................................................................................      65

حق‌ارتفاق..........................................................................................      70

اسباب تملك.....................................................................................         71

تعهدات.............................................................................................      74

شرايط اساسي قراردادها....................................................................            82

سقوط تعهدات..................................................................................         86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................           90

اشخاص............................................................................................      93

احوال‌شخصيه.....................................................................................      95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................       101

امارات................................................................................................    107

قسم...................................................................................................     108

بخشی از متن تحقیق :

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواسته‏ها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواست‌هاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق مي‌ناميم.

بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق مي‌ناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

این تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق : 128
جهت دانلود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.
کلمات کلیدی :

تحقیق حقوق مدني ,تحقیق در مورد حقوق مدني ,دانلود تحقیق حقوق مدني ,پروژه حقوق مدني , دانلود تحقیق حقو ق در مورد حقوق مدني ,بررسی حقوق مدني ,تحقیق حقوق مدني, مقاله حقوق مدني , پایان نامه حقو ق پیرامون حقوق مدني

بانک جامع تحقیقات رشته حقوق


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره